Sida svarar på nytt om Tanzania


Efter det att artikeln om det stora svenska stödet till staten i Tanzania publicerats kom Sida in med en komplettering kring den politiska risken och kontrollen av att utbetalningarna. Sida skriver: 

”Samarbetet sker under strikt kontroll och deltagarna i de lokala råd som gör urvalet av bidragstagare får inte var knutna till något parti. Inom ramen för PSSN finns ett gediget uppföljningssystem, både på resultat och spårning av finansiella medel. Sverige arbetar i nära samråd med Världsbanken, vilka har höga krav på motpartens medelshantering och rapportering, samt PWC som bistår i den finansiella uppföljningen. Dessutom genomför Sverige och andra givare finansiell revision för att ytterligare kontrollera flödet av medel till, och inom, programmet.” 

Sida har också bifogat en bild med ett utdrag ur Världsbankens utvärdering:

Petter Bolme

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.