Fler länder vill skydda biologisk mångfald


Delfiner i Mexiko. Foto: David Isaksson

Under ett toppmöte i Frankrike i januari har organisationen High Ambition Coalition fått tjugo nya länder att ansluta sig för att tillsammans försöka nå målet att bevara jordens biologiska mångfald. Till de nya länderna hör Japan, Tyskland, Kenya, Irland, Italien, Portugal och Ecuador. 

Organisationen bildades 2020 för att utöka skyddet för planetens landyta och hav fram till 2030. De 50 länder som nu ingår ska se till att bevara växter och djurarter inom sina gränser. Tillsammans finns ca 30 procent av jordens djur och växtarter i dessa länder. Hela 28 procent av jordens kust och havsområden ingår också. 

”Att skydda 30 procent av planeten kommer utan tvekan att förbättra våra medborgares livskvalitet och hjälpa oss att uppnå ett rättvist och motståndskraftigt samhälle. Mänsklighetens välbefinnande är beroende av att vi förhindra en kollaps av de naturliga systemen som ger mat, rent vatten, ren luft och ett stabilt klimat”, säger Andrea Meza, miljö- och energiminister för Costa Rica, som är medordförande i koalitionen. 

En växande mängd vetenskaplig forskning visar att hälften av planeten måste hållas i ett ”naturligt tillstånd” för att ta itu med de dubbla kriserna av klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, med ett delmål om minst 30 procent skydd till 2030. I dag är det bara uppskattningsvis 15 procent av världens land och 7 procent av havet som har ett visst skydd. ”Det inte finns inte någon väg att ta itu med klimatförändringarna om vi inte ökar våra ansträngningar för att skydda och återställa naturen”, enligt Storbritanniens internationella marinminister Zac Goldsmith.

Vård av skogar, hav och andra ekosystem som är livsviktiga livsmiljöer för hotade växter och djur kan också bidra till att driva ekonomisk återhämtning från COVID-19-pandemin. Fördelarna med att skydda 30 procent av planeten uppskattas uppväga kostnaderna, enligt en rapport från 2020 av 100 ekonomer och forskare.

En studie från konsultföretaget McKinsey & Company i september fann också att skydd av 30 procent av planetens land och hav kan skapa upp till 650 000 jobb och stödja cirka 30 miljoner jobb inom ekoturism och hållbart fiske.

High Ambition Coalition har också skapat en arbetsgrupp för att främja ursprungsbefolkningens och lokala samhällets expertis i FN:s förhandlingar kring biologisk mångfald.

Maria Thulin

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.