Replik: Samarbete är vägen till förbättringar


Lunchrast på textilfabrik i Kambodja. Foto: David Isaksson

DEBATT. Vi stämmer in i Parul Sharmas uppmaning till konsumenter att ställa krav på företag. Men vi vill också uppmana företag att samarbeta för konkreta förbättringar. Det skriver Henrik Lindholm på ETI Sweden i ett svar på debattartikeln ”Tvångsarbete bakom min Ralph Lauren-kavaj”.

Parul Sharma publicerade den 24/11/2020 artikeln ”Tvångsarbete bakom min Ralph Lauren-kavaj” där hon lyfter fram en BBC-granskning som visar på oacceptabla arbetsförhållanden på indiska fabriker som producerar åt bland annat Ralph Lauren, Marks & Spencer, Tesco och Sainsbury’s. 

Parul Sharma skriver att dyrt inte nödvändigtvis är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv; lyxmärkeskläder kan vara tillverkade under oacceptabla förhållanden. Detta är ett välkänt faktum. Snarare beror arbetsvillkor på köpande företags aktiva, strategiska och operativa arbete på daglig basis med att ställa krav, följa upp och stärka kapacitet hos sina leverantörer. Gärna i enad front, så att trycket blir konsekvent och kraftfullt.

Det är för att stödja det arbetet hos svenska företag som Ethical Trading Initiative Sweden (ETI Sweden) bildades i början på 2020. ETI Sweden är ett flerpartsinitiativ som är öppet för och grundat av företag, fackföreningar, offentlig sektor och civilsamhällesorganisationer för att tillsammans jobba för att mänskliga rättigheter respekteras i globala leverantörsled. 

Som BBC:s granskning visar förekommer tyvärr alltför ofta kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörsleden, trots att många företag har uppförandekoder och höga ambitioner. Utmaningarna är komplexa och enskilda företag kan sällan komma åt strukturella problem som berör långa, snåriga leverantörskedjor. Därför måste vi hitta bättre och effektivare lösningar på dessa utmaningar och detta tror att vi bäst görs genom samarbete – mellan företag i samma eller olika branscher och mellan företag, organisationer och fackförbund.

Vi vill också förtydliga att inget av företagen som nämns i Parul Sharmas artikel är medlemmar i ETI Sweden. Marks & Spencer, Tesco och Sainsbury’s är medlemmar i vår systerorganisation ETI i Storbritannien och Ralph Lauren är inte medlem i ETI. ETI i Storbritannien är just nu i en dialog med Marks & Spencer, Tesco och Sainsbury’s för att försäkra sig att de vidtar åtgärder både gällande de uppmärksammade fallen och i hur de arbetar med sina leverantörskedjor generellt och under pandemin. 

Att vara medlem i ETI Sweden, eller någon av våra systerorganisationer i Storbritannien, Norge och Danmark, är ingen garanti för att allt är problemfritt i leverantörskedjan. Medlemskap är snarare en uttalat erkännande av att det finns problem och visar en vilja att åtgärda dem. 

Den löpande processen för att minimera kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörsled kallas Human Rights Due Diligence. Den kommer sannolikt att lagstiftas på EU-nivå inom en överskådlig framtid och beröra företags hantering av sina leverantörsled. Denna process är kärnan i ETI:s metod, uppförandekod och principer. Ett medlemskap innebär ett åtagande att följa de principerna och kontinuerligt arbeta för förbättrade arbetsvillkor i leverantörsleden. Det är en process som kräver ett systematiskt arbete som bör involvera aktörer i hela leverantörskedjan. På ETI Sweden arbetar vi därför tillsammans med våra medlemmar för att möjliggöra detta genom kompetensutveckling, branschöverskridande samarbeten och konkreta förbättringsprojekt på leverantörsnivå. För mer information, besök gärna vår hemsida. 

Vi stämmer in i Parul Sharmas uppmaning till konsumenter att ställa krav på företag. Men vi vill också uppmana företag att samarbeta för konkreta förbättringar. Det är det mest effektiva sättet att komma åt strukturella problem och missförhållanden på fabriker, oavsett om de tillverkar dyra eller billiga produkter. 

Henrik Lindholm
verksamhetschef ETI Sweden.

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.