Över 100 saknas efter orkan i Guatemala


5/11. Människor i Honduras flyr undan vattenmassorna. Foto: Shutterstock.

Förödelsen är stor efter orkanen Eta som för några dagar sedan drog in över Centralamerika. Värst drabbat tycks Guatemala vara där i dagsläget över hundra personer saknas och antas vara begravda under de lerfloder som drog fram i orkanens spår, men också Honduras och Nicaragua är hårt drabbade.

I Guatemala är det framför allt bergsprovinsen Alta Verapaz som drabbats. Vägar är förstörda och många byar och samhällen helt avskurna i denna fattiga, bergiga del av landet.

– Orkanen har nu dragit vidare, men skadorna är omfattande. Mer än 150 000 människor har drabbats. Så här långt är femton bekräftade döda, men över ett hundra människor saknas i ett samhälle i Alta Verapaz och man tror att samtliga är döda, för samhället är så gott som förstört av de enorma floder av lera som vällt ned från bergen, säger Gerson Ortíz som är redaktör på dagstidningen elPeriodico i Guatemala.

Orkansäsongen inträffar varje höst i Centralamerika och Karibien, men som så ofta tidigare saknades det ett riktigt förebyggande arbete. Denna gång har dock kritiken varit hård mot presidenten, inte minst därför att han stängt ute lokala politiker i de drabbade områdena från hjälparbetet. 

– Kanske handlar det om att presidenten vill kontrollera de pengar som kan gå till hjälpinsatser och se till så att de bara distribueras till regeringens allierade, fortsätter Gerson Ortíz.

En fråga som ofta dyker upp i samband med orkanernas framfört är sambandet mellan extremväder och klimatförändringar. Från officiellt håll är detta dock knappast något som diskuteras i Guatemala.

– Samma mönster upprepas varje gång vi drabbas av en naturkatastrof: regeringen rycker ut, de drabbade uppmärksammas i media, men sen görs ingenting för att minska riskerna för att något liknande ska hända igen.  Det svåra vulkanutbrottet för några år sedan där två hundra människor dog ledde till exempel inte till några större förändringar i det förebyggande arbetet, fortsätter Gerson Ortíz.

Under söndagen störtade också ett flygplan på väg med hjälputrustning till Alta Verapaz.

Likheter med orkanen Mitch 
Även Honduras och Nicaragua har drabbats hårt av Eta, och många drar paralleller med orkanen Mitch som drog in över Centralamerika 1998 och lämnade mer än tio tusen döda efter sig i framför allt Honduras och Nicaragua. Efter Mitch inleddes ett omfattande, biståndsfinansierat uppbyggnadsarbete med Sverige som en av de ledande biståndsgivarna. Målet för den så kallade Stockholmskonferensen var att bygga upp ett hållbart och mer rättvist samhälle som bättre skulle klara kommande katastrofer. Och även om ingen då använda ordet klimat så innehöll återuppbyggnadsarbetet många referenser till konsekvenserna av avskogning och andra typer av skövlingar – vilka lett till att konsekvenserna av naturkatastroferna blev värre. Under orkanen Eta har precis samma områden i Honduras drabbats som under Mitch, men ingenting tycks ha fungerat bättre. Och samma sak gäller i Guatemala, även om många frivilliga engagerat sig genom att bland annat samla in mat och kläder till de som drabbats:

– Regeringen har fortfarande inte gjort några förebyggande insatser för att samma sak inte ska hända igen. Det finns inga nationella planer, inga funder för återuppbyggnad och stöd till de som drabbas. Denna gång saknas det fortfarande en plan för hur återuppbyggnaden ska gå till, hur räddningsarbetet och återuppbyggnad ska finansieras, konstaterar Gerson Ortíz i Guatemala.

På söndagskvällen svensk tid hade orkanen dragit in över Kuba, ett land som trots den svåra ekonomiska situationen oftast hanterar naturkatastrofer bättre än sina centralamerikanska grannar. 

David Isaksson 

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.