Lunds universitet utbildar lärare i hållbarhet


Huvudbyggnaden, Lunds universitet. Foto Wikipedia (cc)

Lunds universitet är först i landet med en kurs för lärare i hur man undervisar kring Agenda 2030. Hållbarhetsfrågor ska genomsyra alla utbildningar framöver på de olika fakulteterna. 

I början av hösten startade en pilotversion av en digital kurs som ska ge lärare inspiration. Den ska senare rullas ut brett till alla pedagoger som vill delta.

Tanken är att man oavsett ämne ska kunna lyfta blicken och se hur en kurs eller program också ska kunna främja en hållbar värld. Utbildningen är uppbyggd kring tre moduler: hur man lär sig, mäter och leder i hållbarhetsfrågor. 

Det finns olika aspekter att ta fasta på beroende på ämne. Läser man tex matematik eller fysik så finns det många saker som måste beräknas för att förstå klimatutvecklingen. När det gäller språk finns det mycket nya termer att lära sig. När det gäller ekonomiutbildningen är det särskilt viktigt att få in hållbarhetstänk eftersom en undervisning om ständig tillväxt inte är förenlig med målen för Agenda 2030.

Vid UKÄ:s utvärdering 2017 fick Lund och hela 75 procent av samtliga svenska lärosäten underkänt för sitt sätt att rusta eleverna för hållbarhets tänk. Kes McCormick, forskare på Miljöinstitutet är projektansvariga för utbildningen tillsammans med Emily Boyd.

– I princip alla stora och små organisationer och företag i världen arbetar med att implementera Agenda 2030. Våra studenter måste vara förberedda på det, annars riskerar deras utbildning bli irrelevant, säger Kes McCormick.

I somras bedrev Lunds universitet en uppdragsutbildning för olika beslutsfattare i Afrika som ville lära sig mer om hur man driver hållbarhetsfrågor.  Denna ligger till grund för höstens nya kurs för lärare.

Redaktionen

Kursen heter Universities and Agenda 2030: Teaching, Learning and Acting on the Sustainable goals 

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.