20 år för kvinnlig säkerhet


Kvinnliga fredsbevarande soldater på FN-uppdrag. Foto: Pasqual Gorriz/FN

Den 31 oktober fyller Resolution 1325 – FN:s resolution om kvinnor, fred och säkerhet 20 år.  Resolutionen slår fast vikten av kvinnors meningsfulla deltagande i fredsprocesser för att skapa hållbar fred. Men fortfarande återstår mycket innan resolutionens syfte är uppnått.

I samband med årsdagen bidrar Sverige med ytterligare 75 miljoner kronor för insatser för hållbar fred där kvinnors deltagande utgör en central del, skriver UD i ett pressmeddelande.

– Covid-19 är inte enbart en akut hälsokris med oöverskådliga socioekonomiska och humanitära konsekvenser. Pandemin riskerar också att på sikt förvärra befintliga och skapa nya konflikter. För regeringen är det därför viktigt att stärka stödet för fredsbyggandeinsatser inom ramen för den övergripande coronaresponsen i utvecklingsländer. Detta är centralt också för att underbygga de humanitära insatserna, säger biståndsminister Peter Eriksson i pressmeddelandet.

Sverige är sedan tidigare en av de största givarna till FN:s fredsbyggandefond, där kvinnors aktiva deltagande utgör en integrerad del av de insatser fonden finansierar. Fonden har som målsättning att 30 procent av stödet ska vara riktade jämställdhetsinsatser. Läs mer om arbetet här .

– Mycket återstår att göra för att nå konkreta resultat för människor på marken. I samband med jubileet stärker vi därför vårt bidrag till FN:s fredsbyggande arbete med ytterligare 75 miljoner kronor, fortsätter Peter Eriksson.

Samtal om säkerhet
I samband med årsdagen för resolutionen genomfördes ett samtal om kvinnor, fred och säkerhet med utrikesminister Ann Linde, Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare på Kvinna till Kvinna och Anette Widholm Bolme, specialist på kvinnor, fred och säkerhet på Sida.

 

Redaktionen

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.