Ta bort koldioxiden – men gör det säkert och rättvist!


Robert Höglund. Foto: Oxfam

Allt fler företag och organisationer arbetar för att få bort koldioxidutsläppen och det är bra. Men risken finns att t ex trädplanteringar leder till att fattiga tvingas bort från sin mark. Därför måste arbetet ske på ett säkert och rättvist sätt, skriver Robert Höglund, chef för policy och kommunikation på Oxfam Sverige.

Allt fler företag och privatpersoner vill nu bli klimatneutrala och ta bort koldioxid utöver att minska sina egna utsläpp. Även om utsläppsminskningar är viktigast behöver världen även ta bort koldioxid ur atmosfären, genom så kallade negativa utsläppstekniker, för att vi ska kunna undvika katastrofala klimatförändringar.

Idag finns en rad tekniker tillgängliga för koldioxidinfångning och lagring, och flera aktörer som säljer certifikat för negativa utsläpp har dykt upp på den svenska och nordiska marknaden. Det råder dock stor oklarhet kring vilka tekniker som är bäst ur ett hållbarhetsperspektiv. Risker finns att människor kommer till skada när projekt utförs, eller att vissa projekt inte är särskilt effektiva på att minska uppvärmningen. I en nyutkommen diskussionsrapport publicerad av Oxfam granskas sex olika tekniker från vilka koldioxidinfångningscertifikat finns att köpa. Granskningen visar att alla tekniker kan brista i effektivitet och säkerhet och att det är genomförandet som är nyckelfaktorn för ett lyckat projekt för negativa utsläpp.

Vissa tekniker bär med sig stora miljömässiga och sociala risker. Exempelvis har trädplanteringsprojekt för koldioxidbindning lett till att människor i fattigdom tvingats lämna marker de tidigare brukat, vilket hotat deras matsäkerhet och möjlighet till försörjning. Andra projekt har orsakat skador på naturen, inneburit hot mot den biologiska mångfalden eller lett till vattenbrist. För människor i fattigdom kan projekt både leda till nytta, eller orsaka skada, beroende på hur de genomförs.

Olika tekniker och projekt varierar också väldigt mycket i effektivitet. Några har låg additionalitet, det vill säga att aktiviteten skulle ha genomförts även om ingen köpt ett koldioxidborttagningscertifikat från projektet. Projekten kan också ha låg permanens, vilket betyder att koldioxiden endast lagras under enstaka år eller decennier. Hastigheten varierar också mycket, med vissa tekniker tar det flera decennier att fånga upp koldioxid medan andra kan vara mycket snabba. 

Den som gör uttalanden om nettonollutsläpp eller klimatneutralitet behöver ta hänsyn till dessa faktorer. Det går inte att rakt av jämställa att släppa ut ett ton koldioxid från fossila källor, som stannar i atmosfären i hundratals år, med att tillfälligt lagra koldioxid i exempelvis ett träd. 
Uttalanden om nettonollutsläpp och liknande bör följas av stor transparens där det är lätt att se hur mycket som beror på minskade utsläpp, hur mycket som är negativa utsläpp, vilka tekniker som används och antaganden om additionalitet, permanens och hastighet i borttagandet av koldioxid. Det är viktigt att poängtera att utsläppsminskningar är viktigast och investeringar i negativa utsläpp aldrig bör göras istället för att minska sina egna utsläpp. 

Det är också viktigt att inte skrämmas bort av komplexiteten. Negativa utsläpp är nödvändiga och många av teknikerna behöver investeringar för att kunna skala upp och bidra till att lösa klimatkrisen.

Företag och privatpersoner bör satsa på att skapa så mycket klimatnytta som möjligt med sina klimatinvesteringar, inte endast försöka kompensera för sina utsläpp så billigt som möjligt. Det kan innefatta att investera i nya dyrare lösningar som behöver investeringar för att kunna sänka kostnader, och att betala tillräckligt höga priser som gör att koldioxidprojekt i fattiga länder gynnar lokalbefolkningen. 

Robert Höglund
chef för policy & kommunikationsteamet på Oxfam Sverige 

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.