Kampen mot barnarbete: Nu har alla skrivit under!


Flickor arbetat på ett tegelbruk i Nepal. Foto: Shutterstock

Nu har alla världens länder undertecknat ILO:s konvention mot de värsta formerna av barnarbete (konvention nr 182). För första gången i ILO: s historia har en internationell arbetskonvention ratificerats av alla medlemsstater. 

ILO:s konvention (nr 182) om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete har nu uppnått en allmän ratificering efter ratificering av kungariket Tonga. Konventionen, som antogs för 21 år sedan, är den snabbast ratificerade i ILO:s historia. Den ratificerades av Sverige år 2001.

ILO uppskattar att det finns 152 miljoner barn i barnarbete, varav 73 miljoner är i farligt arbete. Sjuttio procent av allt barnarbete sker i jordbruk och är främst relaterat till fattigdom och föräldrarnas svårigheter att hitta anständigt arbete.

Konvention 182 kräver förbud och eliminering av de värsta formerna av barnarbete, inklusive slaveri, tvångsarbete och människohandel. Det förbjuder användning av barn i väpnad konflikt, prostitution, pornografi, och olaglig verksamhet som narkotikahandel och i farligt arbete.

Förekomsten av barnarbete och dess värsta former minskade med nästan 40 procent mellan 2000 och 2016 enligt siffror från ILO, då ratificeringsgraden för konvention 182 och konvention nr 138 (om minsta ålder för att arbeta) ökade och flera länder antog nya lagar för att begränsa barnarbetet. 

Framstegen har dock minskat de senaste åren, särskilt bland den yngsta åldersgruppen (5-11 år) och i vissa geografiska områden. Med pandemin finns det en risk för att år av framsteg kommer att vändas, vilket leder till en potentiell ökning av barnarbete för första gången på 20 år om inte lämpliga åtgärder vidtas.

– Universell ratificering av konvention 182 innebär att alla barn nu har rättsligt skydd mot de värsta formerna av barnarbete. Undertecknandet visar på  ett starkt globalt engagemang mot de värsta formerna av barnarbete,” säger ILO: s generaldirektör Guy Ryder.

FN:s generalförsamling har beslutat att göra år 2021 till det internationella året för avskaffandet av barnarbete.

Redaktionen

Previous Debatt: Stärk samarbetet med Costa Rica!
Next Ett overkligt lugn i Hiroshima