Posts in tag

Sandvine


– Detta är verkligen en fråga om mänskliga rättigheter och ingenting annat. Det vilar ett ansvar på de företag och de …

Företaget Sandvine, som har sitt tekniska ursprung i det Varberg-baserade IT-företaget Procera, hjälper regimen i Belarus att övervaka och blockera …