Posts in tag

racism.


En vit kvinnlig VD för den internationellt högt profilerade organisationen Women Deliver har stängts av sedan medarbetare vittnat om rasism.  …