Posts in tag

MSF


I spåren efter Black Lives Matter (BLM) medger den internationella ledningen för Läkare Utan Gränser att man är en del …