Posts in tag

Minneapolis


Det känns som om den globala spiralen nu snurrar allt fortare samtidigt som allt fler konflikter kommer i dagen. Kanske …