Posts in tag

journalister


Totalt har över 250 journalister världen avlidit till följd av coronapandemin. I många fall har de smittats i samband med …