Posts in tag

Gaza


What really attracted me with the introduction to participate in this theme was the first few words, when you wrote …

En textilfabrik i Gaza har börjat producera munskydd och skyddsoveraller för export till Israel. Annars hade vi tvingats stänga helt …

Hittills har få dödsfall på grund av covid-19 rapporterats, men Sida befarar att det blir svårt att begränsa smittspridningen. Sjukvården har stora brister, konstaterar Christina Etzell på Sveriges generalkonsulat i Jerusalem som hanterar biståndet.

”You in the West probably haven’t thought that something so awful could happen to you. But we who live here …

”Ni i väst har nog inte trott att något så hemskt skulle kunna hända er. Men vi som bor här …

Hur får människor energi att orka vidare? Vilka olika strategier har människor? Vad får man skämta om och vad händer …