Posts in tag

Biden


President-valet i USA nagelfars och analyseras av experter och tyckare i Sverige och resten av västvärlden. Men vad tycker människor …