Storbritanniens beslut att avsluta biståndet till program för det som kallas försumbara tropiska sjukdomar (Neglected Tropical Diseases, NTDs) som den fruktade guineamasken kan leda till tusentals dödsfall världen över. Den varningen kommer från Världshälsoorganisationen WHO. Beslutet innebär bland annat att britterna i förtid avslutar biståndet till organisationen Accelerating the Sustainable Control and Elimination of Neglected Tropical …

FN:s generalsekreterare António Guterres omvaldes den 18:e juni som väntat för en ny femårsperiod.  FN:s generalsekreterare António Guterres omvaldes den 18:e juni som väntat för en ny femårsperiod. Guterrres var den enda kandidaten och kommer alltså att leda FN fram till slutet av 2026 då han själv kommer att vara 77 år gammal. Först därefter finns – kanske – …

Världens länder bör årligen lägga en procent av sitt bistånd på medier och pressfrihet. Det kräver Forum on Information and Democracy. Sverige når dock inte målet, rapporterar tidningen Journalisten.  Bakom Forum on Information and Democracy står ett antal organisationer  och i styrelsen sitter bland annat representatnter för Civicus och Observacom (Uruguay) och finansieringen kommer från bland annat Tyskland …

Amnesty International beskriver i en nyutkommen rapport den kinesiska behandlingen av den muslimska befolkningen i Xinjiang som brott mot mänskligheten. Vittnesmålen är fruktansvärda. Människorättsorganisationen konstaterar att hundratusentals muslimer utsätts för massinspärrningar och tortyr. Miljoner ur den muslimska minoritetsbefolkningen övervakas systematiskt. Muslimska etniska grupper tvingas att överge deras religiösa traditioner, kulturella praktiker och lokala språk. Ett …

En ny rapport från ILO och UNICEF visar att barnarbetet tilltar i världen. I början av 2020 arbetade 160 miljoner barn – var tionde barn i världen. Och miljontals andra barn riskerar att tvingas arbeta på grund av pandemin.– Barnen får betala det högsta priset när den extrema fattigdomen ökar och skolor stänger. Nu måste politiker …

Mediers syn på bistånd under 2019 och 2020 var mestadels neutral i tonen. Det är slutsatsen av en rapport som tagits fram av Retriever på uppdrag av fem svenska organisationer och som presenterades vid ett seminarium den 9:e juni. Under 2020 fick strategiska frågor större genomslag på grund av omprioriteringar, orsakade av coronapandemin. Under 2019 dominerade …

Vid ett styrelsemöte i Amnesty International Storbritannien den 5:e juni meddelade Eilidh Douglas, Sharon Lovell, och Sue Jex att de lämnar styrelsen med omedelbar verkan. Avgångarna är en konsekvens av de anklagelser om rasism som framkommit i en intern rapport som nyligen blivit offentlig. The Guardian skriver att rapporten bland annat nämner: Senior staff using the …

Raiffeisen Bank International (RBI), Österrikes näst största bank, har ingått omfattande affärsöverenskommelser i Belarus. RBI hjälper Lukasjenkas regim att utfärda obligationer och fortsatte att sponsra världsmästerskapen i ishockey efter att andra företag drog tillbaka sitt stöd. Det rapporterar den internationella organisationen BankTrack. BankTrack benämner obligationerna ”blodobligationer” och noterar att RBI, Citigroup och Société Générale agerade …

Sida har beslutat om 53 miljoner kronor i akut humanitärt stöd till civila som drabbats av kriget i Gaza och på Västbanken. Förutom FN-organet UNRWA så får bland annat Islamic Relief och Röda Korset ytterligare stöd, skriver Sida i ett pressmeddelande. Mer än var femte palestinier lever i dag under fattigdomsgränsen och två miljoner människor, …

Alkompis, Sveriges främsta nyhetskanal på arabiska, har producerat tre avsnitt i Sverige av programserien ”För att jag är kvinna” ihop med tyska public servicekanalen Deutsche Welle. Serien porträtterar arabiska kvinnor i västvärlden och deras syn på fördomar, förtryck och friheten att välja sin egen väg i livet, skriver Alkompis i ett pressmeddelande. Serien sänder just …

Som en följd av militärkuppen i maj 2021 har Sverige beslutat frysa allt samarbete med statliga aktörer i Mali. Exakt vilka program som berörs är i dagsläget inte klarlagt. Global Bar Magazine och Global Podd har i flera artiklar och avsnitt följt utvecklingen i Mali, ett land som inte bara är en relativt stor svensk …

Med 38 röster mot tio för Rosaline Marbinah valdes valberedningens förslag Magnus Lindell till ny ordförande i ForumCiv. Under årsmötet kritiserade flera organisationer det faktum att vissa regioner i världen inte var representerade. Valet mellan två kandidaterna handlade snarare om ålder och representation än om politik och ideologi. Mot Magnus Lindell stod ungdomskandidaten Rosaline Marbinah: …

MENU

Back