Forskare: Världsbankens privata investeringar gynnar konflikter


Foto: Brittany Bendabou/Unsplash.

Projekt som finansieras av Världsbanksgruppens del för den privata sektorn (IFC) bidrar till våldsamma incidenter. Det konstateras av en grupp internationella forskare.

I vilken utsträckning hjälper privata investeringar utvecklingsländerna att minska konflikter och våld och att uppnå målen för hållbar utveckling?  Den frågan ställde sig forskarna Brian Ganson, Anne Spencer Jamison, och Witold Jerzy Henisz när de tog sig an uppgiften att undersöka situationen i praktiken, i en vetenskaplig artikel som publicerades i The Conversation som du också läsa läsa här.

Studien drog slutsatsen att IFC-projekt orsakar en betydande ökning av väpnade konfliktincidenter runt om i världen. Varje enskilt projekt orsakar i genomsnitt 7,6 ytterligare väpnade konfliktincidenter per år efter inledningen. Utländska direktinvesteringar som ökar våld och gör att utvecklingen stannar upp eller går bakåt verkar vara regel, inte undantag. Resultatet efterliknar tidigare studier som gjorts på ämnet. Bland annat en studie gjord av Stephen Kosack och Jennifer Tobin från 2006.

Därför gjordes undersökningen

För att lösa internationella konflikter är många institutioner eniga om att lösningen är bistånd och privata investeringar. Världsbanken är en av dessa, främst genom världsbankens institution för privatsektorutveckling, International Finance Cooperation (IFC). 

Ett vanligt förhållningssätt för finansiärer är att mobilisera offentliga resurser för att subventionera och skydda aktörer inom den privata sektorn med mål att kraftigt öka de utländska direktinvesteringarna, konstaterar forskarna. Men risken är stor att människor drabbas och tvingas bort från sina länder och att förföljelsen av personer från civilsamhället och urfolk ökar. Ett exempel som forskarna lyfter fram är Liberia och gummiproducenten Firestone. Om vad som hände där har Swedwatch skrivit en rapport.

Under Africa Climate Summit 2023 riktades också mycket kritik från civilsamhällesorganisationer mot att hur utländska investeringar inte gynnar de som är faktiska.

I sin studie granskade forskarna tusentals projekt som genomförts mellan 1994 och 2022 av IFC, som är grenen inom världsbanken för privata sektorn, och de fokuserade på förhållandet mellan IFC-projekt och väpnade konflikter, eftersom våld har en tydlig och sårande effekt på mänsklig utveckling.

Varför IFC?

IFC säger att deras mål är att hjälpa utvecklingsländer med investeringar i ländernas privata sektor. De sammanlänkar ekonomisk utveckling med humanitära behov för att skapa en riktig utveckling för personer som behöver det som mest.

Forskarna valde att undersöka IFC utifrån hur banken själva beskriver sig, inte minst vad gäller hur banken beskriver sitt arbetat när det gäller social och miljömässig hållbarhet.

Resultat med en nypa salt

Dr Jannie Lilja, Direktör för studier, fred och utveckling på SIPRI menar att studien väcker intressanta tankar:

– Slutsatsen ger upphov till oro och aktualiserar frågan om så kallade negativa externaliteter, alltså oavsiktliga negativa sidoeffekter av projekt. Dens ekonometriska resultat bör granskas och bekräftas avseende orsakssamband mellan IFC:s projekt och våldsökning, menar hon.

Jannie Lilja konstaterar också att IFC:s givare bör avkräva en systematisk redogörelse ifrån IFC kring analys, mekanismer, och monitorering som används för att säkra att inget våld uppstår i samband med bankens verksamhet.

Trots detta menar Jannie Lilja att resultaten i studien ska tas med en nypa salt, då den för tillfället är ett så kallat ”Working Paper”, och har således inte gått igenom referentgranskning (Peer Review). När det har gjorts är slutsatserna rapporten framför mer pålitliga.

Viktor Elsnitz

Läs vidare:

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.