Svenska biståndsländer avstod från att rösta mot Ryssland


Omröstningen i FN

Bland de 35 länder som avstod från att rösta i FN:s generalförsamlings fördömande av den ryska annekteringen av fyra regioner i Ukraina återfinns flera av Sveriges största biståndsmottagare.

Texten uppdateras

På onsdagskvällen (12/10) svensk tid höll FN:s generalförsamling en omröstning där man fördömde den ryska annekteringen av fyra regioner i Ukraina. I resolutionen, som ”försvarar principerna” i FN-stadgan, konstateras att regionerna Donetsk, Kherson, Luhansk och Zaporizhzhia tillfälligt ockuperas av Ryssland som ett resultat av en aggression som kränker Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och politiska oberoende.

Totalt röstade 141 länder för resolutionen och 5 mot. Samtidigt avstod 35 länder från att rösta. Till denna grupp hör flera av Sveriges stora biståndsmottagare som Moçambique, Tanzania, Sydsudan, Etiopien och Bolivia, men också länder som Thailand och Indien.

Kina var ett av de länder som avstod från att rösta. Ambassadör Geng Shuang, Kinas ställföreträdande ständiga representant vid Förenta Nationerna, betonade vikten av dialog och att öka den humanitära hjälpen samt att minimera konfliktens spridningseffekter. Han sade att det är av avgörande betydelse att överge kalla kriget-mentaliteten. Han hävdade att alla åtgärder som vidtas av generalförsamlingen bör bidra till en politisk lösning och att resolutionen inte hjälper till att uppnå detta.

Bolivias representant uttryckte oro över upptrappningen av våldet i den militära konflikten mellan Ryssland och Ukraina och sade att detta har lett till instabilitet runt om i världen. Han menade på att det råder dubbelmoral, där många talar om att främja fred samtidigt som de levererar vapen som förvärrar krisen, och uppmanade till att inrätta en högnivåkommitté med medlemmar som är acceptabla för alla parter i konflikten, för att hitta en politisk lösning. Och han betonade att församlingen måste främja en verklig plattform för dialog och fred.

Redaktionen

Uppläsning av artikel

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.