Biståndsdebatt: Fullsatt, sakligt – och roligt!


Matilda, Martin och Margareta. Foto: David Isaksson.

Det var fullsatt när Global Bar ordnade årets viktigaste biståndsdebatt. Tonen var saklig och bitvis blev samtalet riktigt roligt med tre ”M” på scenen – Matilda, Margareta och Martin. Klicka på länken för att se samtalet i efterhand.

Enprocentsmålet, hur det ska bli med avräkningar i framtiden och om länder som inte står upp för demokratin och stödjer Ryssland verkligen ska få svenskt stöd var några av frågorna som diskuterades. 

Margareta Cederfelt (moderaterna) stod fast vid partiets linje att om att länder som inte tar emot sina medborgare ska kunna ”bli av med” det svenska biståndet, även om detta inte var något som i så fall skulle ske från en dag till en annan. Hon lyfte fram bristen på styrning och den korruption som hon menade finns, samtidigt som hon poängterade hur centralt arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter är inom biståndet. Men, menade hon, biståndet ska ned till 0,7 procent.

Biståndsminister Matilda Ernkrans menade å sin sida att Moderaternas förslag på minskningar skulle drabba världens fattiga i en tid då situationen blir allt värre och hungern ökar. Hon lyfte fram behovet av att se över den former som finns för avräkningar för att vi inte ska hamna i samma läge igen.

Martin Nihlgård från organisationen IM hade lyft fram tre punkter inledningsvis som han såg som centrala för biståndet: klimat, demokrati och jämställdhet. Inte minst här måste biståndet verkligen agera, menade han. Åtminstone när det gäller de två sista fick han starkt stöd från de båda partierna. 

Lyssna på samtalet som podd!

Både Margareta Cederfelt och Matilda Ernkrans var dessutom överens om att civilsamhället spelar en viktig roll och att det stöd organisationerna får för sina insatser ska ligga kvar på dagens nivå. Däremot var ingen beredd att lova stöd till fattiga länder som går i en positiv riktning men som i dagsläget får väldigt lite bistånd. Moderatorn David Isaksson nämnde särskilt två såna länder: Malawi och Honduras. 

Hur skulle då en framtida regerings biståndspolitik kunna se ut och vilka partier skulle ingå i regeringen? Efter en del diskuterande kring de olika blockens konstellationer och vad de skulle kunna innebära för biståndet, kom Martin Nihlgård med ett radikalt förslag.  Vad det var skriver vi inte här, utan det får du veta om du lyssnar på samtalet i efterhand.

Klicka på länken här.

Redaktionen

Här kan du se samtalet i efterhand

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.