Agenda 2030: Sverige behöver öka takten


De globala målen. Mål fem handlar om jämställdhet.

Sverige ligger långt fram i genomförandet av Agenda 2030 – men vi behöver vi öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Det konstaterar regeringen i den skrivelse kring Agenda 2030 som nu lämnas till riksdagen.


Sverige har goda förutsättningar att nå målen i agendan och flera delmål har redan uppnåtts. Men samtidigt har Sverige stora utmaningar och på många områden krävs fortsatta insatser, menar regeringen.
– Regeringens tre prioriterade områden sammanfaller med det vi åtagit oss inom genomförandet av Agenda 2030 och de utmaningar Sverige behöver hantera för att nå målen, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, ansvarig för samordningen av det nationella genomförandet av Agenda 2030.

Regeringen ska lämna en samlad redovisning av genomförandet och måluppfyllelsen av arbetet med Agenda 2030 till riksdagen vartannat år. 2022 är första gången detta sker. Skrivelsen lyfter fram en rad initiativ som ska öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet, den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga.
Regeringen vill att bolag med statligt ägande ska vara med och visa vägen framåt mot ett mer hållbart samhälle och har därför inkluderat krav och förväntningar på bolagen i statens ägarpolicy.

Testa en prenumeration! Du har två veckor på dig att bestämma dig! https://globalbar.se/produkt/prenumeration-2/

Regeringen konstaterar att covid-19-pandemin tryckt tillbaka många av de framsteg som gjorts. Rysslands invasion av Ukraina riskerar dessutom att få förödande konsekvenser för genomförandet av Agenda 2030. Agenda 2030 visar på behovet av att olika samhällsutmaningar och kriser hänger ihop.
– För att vi ska nå de globala målen för hållbar utveckling är arbetet på lokal, regional, nationell och internationell nivå avgörande. Genom Sveriges utrikespolitik och biståndsarbete bidrar vi till det globala genomförandet av Agenda 2030 med syfte att skapa en inkluderande och rättvis omställning för alla, säger biståndsminister Matilda Ernkrans, ansvarig för samordningen av det internationella genomförandet av Agenda 2030.

I skrivelsen betonar regeringen också vikten av att behålla enprocentsmålet för bistånd. Däremot anges ingenting om de avräkningar som från biståndet och som innebär att det nu ligger strax över 07, procent.

Här kan du läsa skrivelsen i dess helhet

Redaktionen

Vad är Agenda 2030?

Hösten 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 innebär att alla medlemsländer ska arbeta för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till 2030. Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling och 169 delmål. Varje lands regering ansvarar för att genomföra och följa upp Agenda 2030 på global, regional och nationell nivå.

Läs också

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.