Riksrevisionen fortsätter stödja juntan i Burma


den burmesiska militärjuntan
Riksrevisionen fortsätter att stödja den burmesiska militärjuntan trots våld och förtryck. Foto: Shutterstock/kollage

Det har snart gått ett år sedan militärkuppen i Burma och regimens övervåld blir allt värre. Trots detta har den svenska Riksrevisionen inga planer på att avsluta sitt samarbete med militärjuntan:
– Vi ser inte att Myanmars övertagande av ordförandeskapet föranleder att Riksrevisionen bör avsluta samarbetet med den regionala organisationen ASEANSAI, skriver Riksrevisionen i ett svar till Global Bar Magazine.

Riksrevisionen stöd till juntan i Myanmar går via ASEAN:s högsta revisionsorgan (ASEANSAI) och den internationella revisionsorganisationen INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions). Riksrevisionens hållning har sedan juntan tog över makten i Myanmar varit att inte delta i, eller bidra till, några aktiviteter som anordnas av eller i Myanmar, skriver myndigheten. Men senast i november 2021 deltog Riksrevisionen i ett digitalt möte om internationellt samarbete i Myanmar då juntans generalrevisionsmyndighet blev ordförande för ASEANSAI för en tvåårsperiod. Detta placerade, sannolikt för första gången, juntan i ledningen för en internationell organisation. Vid mötet var Soe Win, general i Myanmars militär, hedersgäst.

På frågan om Riksrevisionen har omprövat sitt beslut att inte avsluta samarbetet med ASEANSAI svarar myndighetens pressekreterare Olle Castelius bland annat:

Riksrevisionens stöd till ASEANSAI handlar om tekniskt stöd genom att tillhandahålla professionell expertis i syfte att stärka kapaciteten att bedriva revision, både i regionen som helhet och hos individuella revisionsmyndigheter. Riksrevisionens stöd koordineras av ASEANSAI:s sekretariat som leds av revisionsmyndigheten i Indonesien.

Riksrevisionen har fört diskussioner internt och med andra INTOSAI-aktörer tillsammans med ASEANSAI-sekretariatet för att undvika att vårt stöd uppfattas som att det legitimerar militärjuntan eller används i propagandasyften. Vi ser inte att Myanmars övertagande av ordförandeskapet föranleder att Riksrevisionen bör avsluta samarbetet med den regionala organisationen ASEANSAI (vilket skulle innebära att lämna övriga nio medlemmar). Vi ser att det är viktigt att dels se mervärdet av vårt stöd till regionen som helhet, dels se till verksamhetens syfte, dvs att bidra till ökad transparens och fungerande system för ansvarsutkrävande.

Sverige följer inte EU
Samtidigt går Sveriges agerande på tvärs mot EU:s syn när det gäller dialog och samarbete med juntan: ”EU inte deltar i någon form av form av dialog med militärjuntan. Därför planerar EU inte att delta i ASEANSAI evenemang eller stöd till ASEANSAI så länge Burmas militärjunta ingår”, skriver Pierre Destexhe på EU Mission till ASEAN-länderna i ett svar till organisationen Justice For Myanmar.

Riksrevisionen har alltså samarbetat med Burmas riksrevisor under hela 2021 och har ingått ett samförståndsavtal med ASEANSAI fram till slutet av 2022, om tillhandahållande av tekniskt stöd och utbildning. På frågan om hur varför Riksrevisionen inte väljer att följa EU:s riktlinjer väljer dock myndigheten att inte svara.

Organisationen Justice For Myanmar som bland annat bevakar utländska företags och organisationers agerande i Burma är mycket kritiskt mot Riksrevisionens agerande:

– Myanmars militärjunta är en terroristorganisation som genomför massmord, våldtäkter och tortyr med total straffrihet. Engagemang och stöd till juntans generalrevisor har uppmuntrat juntans terrorkampanj och gett den legitimitet som juntan desperat söker. ASEANSAI och dess medlemsstater har misslyckats med att upprätthålla de mänskliga rättigheterna och respektera Myanmars folk genom att erkänna juntans generalrevisor och tillåta honom att ta över ledartröjan. INTOSAI har också på ett beklagligt sätt misslyckats med att respektera de mänskliga rättigheterna och principen om oberoende för revisionsinstitutioner genom att formellt erkänna juntan, säger Justice for Myanmars talesperson Yadanar Maung i ett uttalande.

Ny svensk strategi
Sverige ställde i april 2021 om strategin för utvecklingssamarbetet med Burma på grund av kuppen. I riktlinjerna från april 2021 står att ”utvecklingssamarbetet ska varken resurssätta eller legitimera bakslaget för demokratin som det militära maktövertagandet har inneburit”.

Riksrevisionens engagemang i ASEANSAI går på tvärs mot strategin för utvecklingssamarbetet, menar Kristina Jelmin på Svenska Burmakommittén:
– EU har tagit det här på en högre nivå. Sverige kanske inte förstår att samarbetet med ASEANSAI är politiskt känsligt, det saknas fingertoppskänsla. Det är kontroversiellt och det vore rimligt att pausa samarbetet så länge Burma är ordförande. Sverige inser inte hur kontroversiellt det är. Det har kommit en tydlig policy från biståndsministern och regeringskansliet så det är orimligt att det inte skulle gälla det här samarbetet också, säger Kristina Jelmin.

Tomas Nordberg

Läs också

 

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.