Lundin ”hållbara” tycker Dow Jones


Sydsudan (dåvarande Sudan), 2002. En ung man med skador efter striderna. Foto: Sven Torfinn

Kan man vara hållbar och ändå stå åtalad för grovt folkrättsbrott? Ja åtminstone enligt Dow Jones. Fem dygn efter det historiska beslutet att två Lundin Energy-toppar åtalas för medhjälp till grovt folkrättsbrott väljer Dow Jones att inkludera företaget i sitt hållbarhetsindex.

Lundin Energy åtalades i november 2021 för att orsakat och bidragit till krigsbrott. Bara några dagar senare valde Dow Jones att inkludera Lundin Energy i S&P Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). 

– Jag är luttrad men ändå förvånad, säger Jakob König på Fair Finance Guide. 

Fallet ställer problemen med själva grunden för hållbarhetsarbetet, det som brukar kallas för ESG (Environmental, Social and Governance) i blixtbelysning. För om ett företag vars ledning står under åtal för folkrättsbrott samtidigt är hållbart, vilka andra företag är då inte hållbara?

S&P står för Standards and Poor´s och är ett amerikanskt börsindex. DJSI (Dow Jones Sustainability Indices). Dow Jones index ska enligt det som anges för indexet ta hänsyn till miljömässiga, sociala och demokratiska aspekter. Men frågan om folkmord faller alltså utanför den bedömning som görs.

S&P kriterier är tydliga.

UN Global Compact sattes igång vid World Economic Forum 1999 av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan. Syftet var att mobilisera en global rörelse inom näringslivet för en mer hållbar framtid. Idag är UN Global Compact världens största hållbarhetsinitiativ med över 13 000 medlemsföretag och organisationer från fler än 170 länder.

UN Global Compact och ESG har ett nära samband. Företagens ESG-insatser är i linje med målen för hållbar utveckling vilka Global Compact stödjer. UN PRI (United Nations Principles for Responsible Investment) lanserades 2006 som ett globalt initiativ för institutionella investerare att agera ansvarsfullt när det gäller ESG-frågor (miljö, sociala frågor och styrning). 

ESG-begreppet såg dagens ljus 2005. Det dröjde dock tio år till det blev ett officiellt mål då FN:s hållbarhetsmål antogs 2015. 

– ESG rör frågor som korruption och god företagsstyrning och oberoende styrelser. Genom historien har företag bedömts utifrån hur bra eller dåligt de går finansiellt. ESG har kommit till eftersom det finns en gradvis ökad insikt att företag påverkar miljön, hur deras anställda mår och även samhället, fortsätter Jakob König.

På svenska står ESG för miljöstyrning, samhällsansvar och bolagsstyrning. 

– Environment kan bland annat handla om ett bolags klimatavtryck, vattenförbrukning, utsläpp, avfall och påverkan på biologisk mångfald. Social handlar om vilket ansvar ett bolag tar för samhället och sina anställda. Det handlar också om arbetsvillkor, tvångsarbete och barnarbete och det avser hela försörjningskedjan. Inom Governance tittar man på styrelsesammansättning och fördelning av chefspositioner utifrån bland annat könsfördelning och mångfald, samt på hur bolaget lyckas förebygga mutor och korruption, förklarar Maria Björholt, ESG-expert på Polar Structure i en text på den egna hemsidan https://www.enequi.com/sv/knowledge/vad-ar-esg/

Investerare använder sig mer och mer av ESG som en del av sin analysprocess för att identifiera väsentliga risker och tillväxtmöjligheter. 2020 bestämde sig två av de största och mest inflytelserika investmentbankerna på Wall Street, Blackrock och Goldman Sachs, att göra sig av med alla investeringar i fossilbränslen. Det ledde till att Wall Streets investerare började satsa miljarder i gröna fonder och så kallad ESG, etiska fonder. 

Samtidigt ingår ESG vanligtvis inte i den obligatoriska finansiella rapporteringen, även om företagen i allt större utsträckning lämnar upplysningar i sin årsredovisning eller i en fristående hållbarhetsrapport.

– ESG används ofta för bland annat bedömning av företags efterlevnad av UN Global Compact som ju innehåller ESG som komponenter. Det är en term som är vanlig inom investerarvärlden, men även inom hållbarhetsarbete generellt, säger Ulrika Sandberg, sakkunnig företag och mänskliga rättigheter på Amnesty Sverige. 

Fallet Lundin handlar det inte bara om anklagelserna om folkrättsbrott utan också hur företaget agerar på miljöområdet:

– Trots att IEA (International Energy Agency) har sagt att oljeutvinningen i Arktis ska stoppas om vi ska kunna uppnå klimatmålen så är Lundin ett av de mest aktiva företagen där, fortsätter Jakob König, Fair Finance Guide.

Tomas Nordberg

Fakta: ESG-målen

Både i Sverige och internationellt använder företag ESG-mål (Environment, Social and Governance) för att agera mer hållbart.

  • Miljömässiga aspekter avser påverkan på miljö och klimat, och kan kopplas, exempelvis, till målet om att den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst två grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån
  • Den sociala aspekten innebär att hänsyn ska tas till frågor som rör socialt ansvarstagande, såsom mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter
  • Bolagsstyrning syftar till styrningsfrågor och innefattar bland annat att reglera aktieägares rättigheter och frågor om ansvarsutkrävande för ledande befattningshavare

 

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.