Biståndsviljan oförändrad


Svenskarnas biståndsvilja ligger på ungefär samma nivå 2021 som 2020. 77 procent av befolkningen tycker att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i fattiga länder, enligt Sidas opinionsundersökning.

Varje år genomför Sida en opinionsundersökning för att få veta mer om hur svenska folket ställer sig till biståndet men också för att veta hur mycket vi i Sverige vet om utvecklingen i världen. I årets rapport, som publicerades 14 december, är det första gången som en majoritet av de tillfrågade säger sig ha hört talas om de globala målen.

2019 sjönk biståndsviljan tio procent jämfört med 2018. Bottennoteringen är från 1996. Mellan 2018 och 2019 ökade andelen som vill slopa biståndsanslaget helt med nio procent, från 22 procent till 31 procent. Om man jämför år 2021 med år 2018 framstår det att den minskade biståndsviljan har minskat de senaste tre åren. 2018 ansåg nämligen 65 procent att nivån på biståndet var tillräcklig eller borde öka. I år svarar 54 procent av de tillfrågade att nivån på biståndet är lagom eller bör öka. Samtidigt vill 38 procent antingen minska biståndet eller ta bort det helt. Åtta procent har ingen åsikt.

– Pandemin har visat tydligt vilken betydelsefull roll biståndet har. Människor som redan lever i fattigdom har drabbats hårdast av att hela samhällen, och inte minst arbetsplatser och skolor stängts ner. Svaren i årets mätning visar att en majoritet av befolkningen står bakom biståndet och att våra insatser är viktiga för fattigdomsminskning och frågor som jämställdhet, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör.

Svenska frivilligorganisationer anses vara de mest effektiva på att förmedla bistånd medan EU uppfattas som minst effektivt. 36 procent anser att Sidas bistånd är ganska eller mycket effektivt. Män mellan 30 och 49 år är mest negativa till dagens biståndsnivå medan kvinnor mellan 18 och 29 år är de som är mest positiva – 11 procent vill öka anslaget och hela 52 procent av unga kvinnor tycker att det är lagom som det är.

På påståendet ”Svenskt bistånd bidrar till en bättre värld” svarar 62 procent att det stämmer helt och hållet eller ganska bra, jämfört med förra årets 61 procent. 25 procent menar dock att det stämmer ganska dåligt eller inte alls vilket representerar en ökning från förra årets 23 procent. 13 procent svarar att de inte vet.

Vad gäller de globala målen så har svenskarna mest kunskap om, i fallande ordning: Rent vatten och sanitet för alla (76 procent), Bekämpa klimatförändringarna (69 procent), God utbildning för alla (62 procent), Ingen fattigdom (59 procent), Ingen hunger (57 procent).

Här finns opinionsmätningen i sin helhet.

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.