Klimat: Mobila dammar skydd mot översvämningar


Afrikanska utvecklingsbanken hoppas mycket på SLAMdams konstruktion. Foto: SLAMdam.

Portabla dammar har blivit ett nytt sätt att hindra de översvämningar som allt oftare följer i klimatkrisens spår. Men det krävs finansiella resurser om den nya tekniken ska kunna komma till användning i de länder den där behövs som bäst.

Portabla dammar fångar in vatten när översvämningar drar sig tillbaka. De portabla dammarna utgör översvämningsbarriärer. En del liknar enorma blå ormar, som till exempel de dammar som det holländska företaget SLAMdam utvecklat. 100 meter av deras så kallade nöddamm tar bara ett par timmar för två personer att sätta upp, att jämföra med en normal fördämning av motsvarande storlek som skulle ta tjugo personer tio timmar att få upp.

Andra företag som producerar liknande dammar inkluderar Dam-It Dams vars dammar skyddar hus. Det österrikiska företaget Hydroconstructs gummidammar är överdämningssystem där en långsträckt gummikropp är stadigt ansluten till överdämningssystemets fundament. Gummikroppen kan fyllas med vatten eller luft, beroende på design.

Den afrikanska utvecklingsbanken menar på att portabla dammar av detta slag är lovande. Fördelen med dessa dammar är att de går snabbt att uppföra. Och de är användbara i katastrofförberedande insatser, något som blir allt viktigare i takt med att den globala uppvärmningen tilltar. Men hur ska de finansieras? 

Omfattande finansiering behövs för anpassning till klimatförändringarna. Det handlar om att bygga högre översvämningsskydd till att odla grödor som är mer motståndskraftiga mot torka. Ibland måste man flytta kustsamhällen. Dessa små samhällen har inte fått samma uppmärksamhet eller tilldelning av resurser som har lagts på att minska utsläppen. 

Inför COP26 hade världens rika länder utlovat en finansiering med 100 miljarder dollar från år från 2020 i klimatfinansiering till utvecklingsländerna, ett löfte man inte lyckades hålla. Under klimattoppmötet kom nya löften, men frågan är om de kommer att förverkligas.

– Vi ser många lovande projekt som ska bidra till den anpassning som krävs för att hantera klimatförändringarna, men då vi inte nått upp till målet om 100 miljarder dollar så innebär det att vi inte kan finansiera så många projekt som vi vill, säger Gareth Phillips, chef för klimatfinansiering vid den afrikanska Utvecklingsbanken till Thomson Reuters Foundation.

Översvämningar i Indien och Sydsudan

Översvämning i Bentiu, Sydsudan. Foto: MSF/TOMAS BENDL


Under hösten 2021 har översvämningarna avlöst varandra. Indien drabbades av omfattande översvämningar i oktober 2021. Flodmassor och jordskred orsakade ett stort antal dödsfall och tusentals tvingades evakueras i delstaten Kerala. I delstaten Maharashtra miste hundratals personer livet i juli 2021 på grund av översvämningar orsakade av monsunregn. Även Sydsudan har drabbats av extrema översvämningar vilka påverkat närmare 800 000 personer. Hundratusentals personer fördrevs och lägren för för internflyktingar riskeras att översvämmas. 

Människor i Bentiu i norra södra Sudan står inför utbrott av infektions- och vattenburna sjukdomar, ökad matosäkerhet och undernäring, på grund av några av de allvarligaste översvämningarna på decennier. Ett misslyckande från humanitära organisationer och myndigheter att skala upp tillräckligt snabbt som svar har lämnat minst 152 000 personer människor i en fruktansvärd situation, konstaterar Läkare utan gränser (MSF). 

Läkare Utan Gränser uppmanar andra humanitära organisationer i Bentiu, såväl som FN, hälsoministeriet och Sydsudans regering, att omedelbart öka mat- och näringshjälpen, vatten- och sanitetstjänster, skyddsrum och sjukvård.

– Den farligt långsamma och otillräckliga humanitära insatsen sätter liv på spel, säger Will Turner, räddningsinsatsledare på Läkare Utan Gränser i ett pressmeddelande från organisationen.

Tomas Nordberg

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.