ICC-kampanj hyllar fredsbyggare


Bild från ICC:s kampanjfilm.

I en ny kampanj från Internationella brottmålsdomstolen (ICC) hyllas människor som kämpar för rättvisa och mot straffrihet i världen under temat ”Building a More Just World”.

I förra veckan lanserade ICC en digital kampanj för en mer jämlik värld som en del av firandet av den internationella dagen för brottsbekämpning. Romstadgan, som antogs av 120 stater den 17 juli 1998, utgör grunden för ICC:s arbete. Dess tillkomst representerar första gången länder har gått samman och skapat en permanent internationell brottmålsdomstol att åtala förövare av de allvarligaste brotten, nämligen krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord. Idag är 123 stater parter till fördraget.

Detta traktat syftar till att skydda människor från de ovannämnda brotten samt aggressionsbrott. Berättelser på dessa teman återfinns på Outreach blog, “Life After Conflict” och “Justice at Work”. Syftet att sprida kunskap om nödvändigheten av internationell rättvisa på ett globalt plan och föra samman de som kämpar för en mer fredlig och rättvis värld. 

Kampanjen är en del av en större satsning med titeln ”Building a More Just World” som syftar till att skapa en mer rättvis värld. ICCs arbete har en given koppling till FN:s hållbarhetsmål nummer 16, Fredliga och inkluderande samhällen. 

Vad är aggressionsbrott?
Ett aggressionsbrott är en specifik typ av brott där en person planerar, initierar eller utför en aggression med statlig militär styrka som bryter mot FN-stadgan. Aggressionsbrott finns inte med i den ursprungliga Romstadgan utan definitionen har tillkommit sedan dess skapande. Den svenska regeringen lämnade i maj 2021 en proposition avseende aggressionsbrottet med förslag på lagändringar som syftar till att göra de möjligt för Sverige att kriminalisera detta brott i svensk rätt. Målet är även att Sverige ska kunna tillträda de så kallade Kampalaändringarna avseende aggressionsbrott och vissa andra ändringar i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen.

Kampalaändringarna är en del av en global kampanj för att skapa fred genom straffrätt. För aggressionsbrott ska dömas den som kan utöva kontroll eller styra över en stats politiska eller militära handlande och som planerar, förbereder, inleder eller utför en aggressionshandling som till sin karaktär, svårhetsgrad och omfattning utgör en uppenbar överträdelse av Förenta Nationernas stadga.

Tomas Nordberg

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.