Debatt: bistånd får aldrig bli utpressning


Evin Incir. Foto: Privat.

Biståndet får aldrig användas för att utpressa fattiga länder att stoppa människor som vill fly. Därför är jag mycket glad över att vi har lyckats förhindra att EU:s nya politik Global Europa villkorar biståndet med att mottagande land motverkar att migranter tar sig till Europa. Det skriver Evin Incir, Europaparlamentariker (S) i denna debattartikel.

Detta är en debattartikel. De åsikter som framförs är skribentens egna.

Nu har EU röstat för inrättandet av det nya instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete kallat Global Europe, tidigare känt som ”Neighbourhood, Development and International Cooperation” (NDICI), med en budget på hela 79,5 miljarder EUR.

Global Europe är EU:s nya utrikespolitiska instrument för yttre åtgärder som samlar EU:s olika instrument på utrikes-, grannskaps- och utvecklingsområdet inom ett nytt och mer sammanhängande ramverk. Syftet med det nya instrumentet är att säkerställa mer sammanhållning och överensstämmelse i EU:s externa politik och yttre åtgärder, samtidigt som EU:s flexibilitet ökar för att snabbt kunna reagera på framtida utmaningar inom dessa områden. Global Europe framhåller EU:s värderingar, principer och intressen i världen, med särskilt hänseende till Agenda 2030:s utvecklingsmål (SDGs), samt Paris-avtalet.

Förhoppningen med Global Europe är att EU ska kunna axla en större roll vad gäller kampen för främjandet av mänskliga rättigheter och demokrati runtom i världen. Tidigare har samarbeten med Afrika, Karibien och Stillahavsregionen finansierats av den europeiska utvecklingsfonden genom bidrag från medlemsländerna. Detta har inneburit att det är svårare för Europaparlamentet att granska exakt hur pengarna används. I och med Global Europe ökar insynen och transparensen i användningen av EU:s biståndsmedel.

Instrumentet är till stor del en fond där den överenskomna budgeten uppgår till hela 79,5 miljarder EUR för budgetperioden 2021–2027 varav majoriteten av dessa pengar kommer gå till bistånd och andra former av utvecklingsstöd. För att stävja den negativa utvecklingen i andra delar av världen tror jag på vikten av att stötta civilsamhällesorganisationer samt främja demokrati och mänskliga rättigheter, vilket är exakt vad vi kommer göra genom Global Europe. 1,4 miljarder EUR är avsatta för att stötta civilsamhällsorganisationer de närmsta sju åren. EU kommer också avsätta 1,4 miljarder EUR till insatser för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. 

EU är redan idag en ledande aktör vad gäller bistånd och med detta instrument ökar man ambitionen ytterligare. Jag är stolt över att ha varit med och röstat fram detta verktyg som jag tror kommer bidra till att utrota fattigdom och förenkla människors liv runtom i de delar av världen där vårt stöd behövs som mest.

Jag är också stolt över att den socialdemokratiska partigruppen i Europaparlamentet, genom mina kollegor, Europaparlamentariker Marc Tarabella och Europaparlamentariker Maria Arnea, som hanterat detta ärende, har lyckats förhindra krav på att bistånd ska villkoras genom att mottagande land motverkar att migranter tar sig till Europa. Bistånd ska aldrig användas i syfte att utpressa fattiga länder. Det leder bara till dåliga lösningar för de allra mest utsatta. Genom att slå vakt om mänskliga rättigheter och främja social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet kan vi verka för en positiv utveckling istället, på riktigt. Nu kan EU, på ett mer effektivt sätt, verka för en progressiv biståndspolitik utanför sina gränser. Jag ser framemot vad vi kommer kunna åstadkomma, tillsammans.

Evin Incir
Europaparlamentariker (S)

Uppläsning av artikel

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.