FN klarar inte utreda sexuella övergrepp


FNs högkvarter i New York. Foto: Shutterstock

I decennier har sexuella övergrepp och trakasserier förekommit bland utsänd FN–personal – utan att de ansvariga ställs inför rätta. En ny rapport visar att de flesta ärenden läggs ned efter månader av internutredning.

–  FN uppmanar offer för sexuella övergrepp att anmäla, men då kan inte FN sedan utreda sig själv. FN kan inte både vara åklagare och försvarare. FN måste kliva åt sidan i dessa utredningar, säger Paula Donovan, chef för organisationen Aids free world som också driver en kampanj mot straffrihet kring sexuella övergrepp inom FN-systemet.

När Metoo-exploderade i sociala medier utmanades den tystnadskultur som dominerat många branscher kring sexuella övergrepp, där oftast män i maktpositioner kunnat utnyttja kvinnor och barn i beroendeställning. Så även inom FN och biståndsbranschen.

2018 briserade Oxfam-skandalen, där en biståndsarbetet köpt sex i Haiti och skapat en kultur av sexuella övergrepp. Den utpekade personens agerande hade tidigare uppmärksammats då han arbetade för organisationen Merlin, numer Rädda barnen, bland annat av Sida-personal,  men inte lett till åtgärder.

Svenska visselblåsare har råkat illa ut

Samma år gick svenska Martina Broström ut och berättade om hur hon blivit sexuellt trakasserad av Unaids toppchef Luis Loures. Ytterligare anmälningar om övergrepp och maktmissbruk inom Unaids strömmade till och en oberoende panel skapades. I en senare rapport beskrevs Unaids ledning som en “boys club”, och kritiken riktades i stort mot den högsta chefen, Michel Sidibé. Men utredningen har inte gått vidare. Den svenska visselblåsaren har slutat och en av höga cheferna firats av vid pension, och den andra har blivit hälsominister i Mali.

FN såg allvarligt på övergreppen. Medlemsländer drog in pengar och skrev brev till ansvariga. Sverige drog periodvis in stödet till Unaids och FN: generalsekreterare António Guterres lovad ta itu med problemen. Utbildningar och förebyggande insatser intensifierades.

Dessvärre var det inte första gången FN var i blåsväder när det gäller sexuella övergrepp. 1992 skedde det i Kambodja, sedan följde rapporter från Bosnien, Haiti, Demokratiska republiken Kongo, med mera. 2016 fick diplomaten Anders Kompass lämna sin chefsposition på FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter efter att han avslöjat hur FN-soldater i den Centralafrikanska republiken begått sexuella övergrepp mot barn. Nyligen avslöjade också tidningen The New humanitarian att mer än 50 kvinnor utnyttjats under Ebolakrisen 2018-2020. Kvinnorna pekar ut biståndsarbetare inom WHO och andra enskilda organisationer, som Oxfam och Läkare utan gränser.

FN:s interna utredningsenhet, The Office of Internal Oversight Services (OIOS), har nu gått igenom de ärenden som inkommit till FN fram till 2018 och konstaterar att antalet inrapporterade fall ökat; från 99 fall 2015 till 261 ärenden 2018, men att de flesta inte leder till rättslig prövning. Rapporten beskriver ett intensivt arbete för att medvetandegöra FN-systemet kring problemen med sexuella övergrepp men ett misslyckat hanterande av de anmälningar som kommer in.

”Det tar åratal och bevisen förstörs”

–  FN har en hög av ärenden som bara växer. Det tar dem evigheter att utreda, veckor, månader, till och med ett år att göra de enklaste utredningar. Under tiden har bevisen förstörts. Vittnet kan mutas till tystnad, eller hotas av FN personal eller kollegor, och ofta säger FN sedan att, tyvärr vi kunde inte finna tillräckligt med bevis för att styrka anmälan, så vi lägger ner ärendet, säger Paula Donovan, i Global Podd 61 Blundar FN för sexövergreppen, som är mycket kritisk till hur FN utreder dessa ärenden.

Rapporten konstaterar att av 33 undersöka ärenden som handlat om civila tjänstemän, mellan 2008-2019,  har endast ett fall gått vidare till rättegång. Medan tio av 22 fall som berört fredsbevarande trupper bedömdes som brottsliga och där straffen blev sanktioner och fängelse mellan 40 dagar till vid enstaka fall, fem år.

I de ärenden som berört både FN trupper och civila tjänstemän inom FN har det tagit månader att utreda anklagelserna. Regeln är att det ska ta tio dagar om den anklagade sorterar inom de fredsbevarande trupperna, gentemot 33 dagar om det handlar om en tjänsteman inom FN. I de ärenden som rapporten gått igenom tog alla internundersökningar – om de genomfördes – betydligt längre tid. När det gällde de fredsbevarande trupperna låg snittet på  7,3 månader och ibland mycket längre tid.

Code blues egen genomgång visar att under 2020 inkom 66 fall som gällde de fredsbevarande trupperna, 91 ärende som berört FN tjänstemän och ytterligare 227 som berör partnerorganisationer.

FN misslyckades med att göra rättsliga sak av ärenden

Straffriheten är också genomgående. De vanligaste konsekvenserna när anmälningar om sexuella övergrepp sker, inklusive de som berör minderåriga, har varit att införa sanktioner, att personer avskedats eller att pengar har hållits inne. I ett av de undersökta fallen har fem års fängelse utdömts. Men i hälften av fallen har sanktionerna inte genomförts, enligt rapporten.

– Den immunitet som FN personer har sänder ut felaktiga signaler; att personalen står över lagen, så förvänta er inte att de ska ställas inför rätta, säger Paula Donovanmoch syftar på att den FN-personal som inte tillhör en fredsbevarande styrka ofta har en immunitet, liknande den diplomater har när de är i tjänst i fält.

Kvar blir offren som försökt anmäla och ibland de barn som fötts i spåren av övergrepp. Lägg därtill ett förlorat förtroende för FN som världens globala samvete, ute för att lindra nöd och bidra till en mer rättvis och demokratiska värld.

Det är upp till medlemslandet att ställa en misstänkt FN-soldat inför rätta, vilket sällan sker. FN utreder anklagelserna internt och om de finner tillräckliga bevis, vilket sällan sker, skickar de sedan vidare till ansvarig polismyndighet i det land som soldaten kommer ifrån.

De som utsatts för sexuella övergrepp får inte heller sina rättigheter tillgodosedda, enligt den interna rapporten. I de flesta fall har stöd och information till offren varit otillräckliga.

Kampanjen Code blue har kritiserat FN för att inte nämna de 336 anmälningar riktade mot civila tjänstemän som arbetat inom FN systemet 2020, utan endast fram till 2018. Vidare kritiserar de FN för att göra det svårt att följa ärende och se vad som hänt i enskilda ärenden. På samma sätt som rapporten är snårig och svår att följa.

– Antalet incidenter som innefattar FN:s egen personal är betydlig högre än de som berör fredsbevarande trupper, säger Paula Donovan.

Varför får det pågå i åratal?

– Kanske är det bättre att allmänheten har en hög tilltro till FN. Det skulle vara förödande om ett land som Sverige tog bort sin finansiering. Det är inte den största finansiären, men Sverige har ett viktigt engagemang, säger Paula Donovan, som är mycket besviken på Sverige agerande kring Unaids. Ärendet resulterade i att den som anmälde slutade och den anklagade mannen gick i pension, utan åtgärd.

– I fallet med Martina Broström så hade hon modet att träda fram, men systemet gav henne ingen rättvisa, säger Paula Donovan, till Global Podd.

SOS Barnbyar har nyligen bekräftat att flera övergreppen skett inom organisationen 2019 som fastställts i en årsrapport. Totalt ska 15 barn drabbats och 12 anställda varit inblandade.

FN:s generalsekreterare António Guterres har tidigare sagt att han skulle göra det till sin högsta prioritet att hantera sexskandaler inom FN-systemet.

Ylva Bergman

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.