Allt fler städer förbjuder fossila bränslen


Solpaneler i storstadsmiljö
Solpaneler i storstadsmiljö. Foto: Shutterstock

Antalet städer som planerar att ersätta fossila bränslen med förnybar energi ökade förra året. En fjärdedel av världens stadsbefolkning, eller en miljard människor berörs av detta enligt det gröna energipolitiska nätverket REN21 (Renewables Now).

Mer än 1300 städer hade satt upp som mål för att öka mängden förnybar energi i slutet av 2020, medan antalet städer som planerar för fullständiga eller partiella förbud mot fossila bränslen ökat till 43, enligt REN21s rapport.

Världens städer står för 55 procent av den globala befolkningen och använder cirka tre fjärdedelar av all energi, vilket medför cirka 75 procent av koldioxidutsläppen. När de nationella regeringarna förbereder sig för COP26 FN:s klimatkonferens i Glasgow i november kräver nu allt fler  – inklusive många kommuner i världen – hårdare utsläppsminskningar för att uppfylla de globala klimatmålen.

– Städer har en viktig roll att spela när det gäller att driva energiövergången i alla sektorer”, säger REN21: s verkställande direktör Rana Adib till Thomson Reuters Foundation.

COVID-19-pandemin har inneburit att människors hälsa nu står i centrum i den offentliga debatten. Detta har i sin tur lagt ytterligare tryck på världens städer att minska föroreningar och övergå till att använda ren energi vilket innebär hälsovinster. Åtgärder som vidtagits för att öka takten är att sätta tidsbundna mål för att höja andelen av sin energi som produceras från förnybara källor, såsom sol- och vindkraft.

från REN21s rapport

Många städer har också infört regler och incitament för att uppmuntra förnybara energikällor inom transport, uppvärmning och kylning. I rapporten konstaterades att de flesta av detta skett i  Nordamerika och Europa, men det finns exempel på framsteg över hela världen, där total ca 830 städer i 72 länder har satt upp mål för förnybar energi inom minst en samhällssektor.

Allt fler städer föreslår och inför i allt högre grad delvisa, eller fullständiga förbud mot fossila bränslen för uppvärmning, kylning och transport, och antalet har ökat till över sextio under 2020, enligt rapporten. Trettiofem av dessa städer finns i Kalifornien, där man har förbjudit användningen av naturgas i nya bostadshus.

Jack Graham
Thomson Reuters Foundation

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.