Fakta: ICC och Israel


Bild från ICCs arbete. Foto: ICC

Internationella brottmålsdomstolen (the International Criminal Court, ICC) har beslutat, per majoritet, att domstolens territoriella jurisdiktion i Situationen i Palestina, som är statspart till domstolens Romstadga, utsträcker sig till territorierna ockuperade av Israel sedan 1967, nämligen Gaza och Västbanken, inkluderande Östra Jerusalem.

ICC åklagaren lät den 20 december 2019 meddela att den preliminära undersökningen av Situationen i Palestina var avslutad. Åklagaren slog fast att de lagstadgade kriterierna under Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen för att påbörja en undersökning var uppfyllda.

Den 22 januari förra året avkrävde åklagaren ett rättsavgörande angående tillämpningsområdet för domstolens territoriella jurisdiktion i Situationen i den Palestinska staten.

Domstolen hänvisade i sitt utslag till artikel 12(2)(a) i Romstadgan med avseende på referenser till ”staten på vilkets territorium ett ifrågasatt handlande har inträffat” och uttalar att dessa referenser avser statsparter till Romstadgan. Domstolen fann att oavsett den palestinska statens status i internationell rätt så följde dess accession till stadgan den korrekta och ordinarie proceduren och att domstolen inte har auktoritet att utmana och ompröva utfallet av accessionsproceduren dirigerad av dess generalförsamling.

Palestina har alltså frivilligt underkastat sig Romstadgans bestämmelser och har rätt att bli behandlad som alla andra statsparter vad gäller ärenden relaterade till stadgans implementering. Domstolen åberopar även Generalförsamlingens resolution 67/19 som ”[återbekräftade] det palestinska folkets rätt till självbestämmande och till självständighet i deras palestinska stat på det palestinska territoriet ockuperat sedan 1967”. På denna legala basis fann majoriteten av domarna att domstolens territoriella jurisdiktion i Situationen i Palestina sträcker sig till territorierna ockuperade av Israel sedan 1967, nämligen Gaza och Västbanken, inklusive Östra Jerusalem. Domstolens åklagarmyndighet välkomnar klargörandet.

Tomas Nordberg

Läs också: ICC: Kommer Israel att ställas inför rätta?

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.