Forskare i Göteborg och Medellín bakom nytt test mot Alzheimer


Centrum i Medellín, Colombia. Foto: David Isaksson

Ett internationellt forskarlag med medlemmar från bland annat Colombia och Göteborg har detaljgranskat ett nytt blodprov som detekterar Alzheimer före symptomen ger sig tillkänna.

Blodprovet gör det möjligt för läkare att diagnosticera Alzheimer från depression bland patienter som har minnessvårigheter. Detta kan utföras med ca 95 procent träffsäkerhet. Studien är genomförd av forskare från Lunds universitet, Göteborgs universitet, Harvard Medical School, Grupo de Neurociencias de Antioquia från Universidad de Antioquia i staden Medellín (Colombia), Banner Alzheimer’s Institute i USA och företaget Eli Lilly under ledning av professor Oskar Hansson vid Lunds universitet. 

Tillförlitligheten är lika god som mer kostsamma och svårframkomliga tillvägagångssätt som PET-kamera och ryggvätskeprov. Den nya metoden fungerar på individer som inte har utvecklar demens och kan även användas i forskningssyfte. Alzheimer är en notoriskt svårdiagnosticerad sjukdom som uppstår ca 20 år innan symtom kan upptäckas. Identifikationen av den nya biomarkören är ett stort framsteg. Det nya blodprovet mäter en specifik variant av proteinet tau med benämningen fosforylerat tau217 (P-tau217). Denna biomarkör kan utskilja Alzheimers sjukdom från andra demenssjukdomar med ovannämnda 95 procents säkerhet. 

Mängden P-tau2017 expanderar i blodet 20 år innan problem med minnet framträder och det nya blodprovet kan med god tillförlitlighet mäta hur mycket tau som finns i hjärnan hos alzheimerpatienter. Dessutom kan detta blodprov användas för forskning inriktad på att undersöka nya terapiers förmåga att hejda spridningen av tau hos alzheimerpatienter. Det finns goda förhoppningar att det nya testet inom en nära framtid kan användas inom primärvården. Testet kommer att vara användbart för kliniska prövningar som kan utvärdera dessa terapier så läkarna kan hejda eller få stopp på sjukdomen i dess tidiga stadier före stora delar av hjärnan har påverkats. Blodprovet är också kostnadseffektivt och enkelt att använda vilket gör det till en mycket användbar diagnostikmetod. 

Tomas Nordberg

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.