Mångfald: Så svarade organisationerna


I enkäten frågande vi även organisationerna hur de såg på resultatet. Här är några av de svar vi fick in.

Act Svenska kyrkan
Act Svenska Kyrkan (Act SvK) är positiv till granskningen och välkomnar undersökningen. Undersökningen stämmer till eftertanke och det finns ett behov hos oss att reflektera kring denna fråga och utveckla en strategi för att öka mångfalden i hela organisationen. 

Läkare utan gränser
Vi är medvetna om att ledningsgruppen och styrelsen inom Läkare Utan Gränser i Sverige består nästan uteslutande av personer som kodas som vita. Det är en situation som har uppstått organiskt, men vi måste arbeta mer aktivt för att förändra underrepresentationen av personer som kodas som icke-vita. Mångfald finns kring andra aspekter som exempelvis könstillhörighet, fälterfarenhet, bakgrund, kunskap m.m. Men fortsatt arbete krävs för en balanserad holistisk representation. Läkare Utan Gränser har under flera decennier arbetat för att öka mångfalden inom organisationen, både på internationell nivå och i Sverige. Men vi kan bara konstatera att det hänt för lite och att förändringen skett för långsamt.  

Action Aid
Det är ett kontinuerligt arbete att få bredd och mångfald i organisationen. Vi har kommit en bit på väg, men har fortfarande långt kvar innan vi kan vara nöjda.

Rädda Barnen
För en organisation där allas lika värde och möjligheter är fundamentet i vår värdegrund och där vi dagligen jobbar utifrån Barnkonventionen och barns rättigheter har vi inte kommit så långt som vi borde inom den anställda organisationen/kansliorganisationen eller medlemsrörelsen. Varken vår ledning och våra chefer, eller vår styrelse och vår medlemsrörelse kännetecknas av den mångfald vi vill ska prägla vår organisation.

Världsnaturfonden WWF
Detta är en mycket viktig fråga som vi jobbar aktivt och långsiktigt med. Vi är medvetna om bristerna i mångfald som presenteras i sammanställningen och arbetar för att komma tillrätta med denna obalans enligt vår jämlikhets- och mångfaldsplan. Vi följer upp och utvärderar detta arbete varje år. Som redan nämnt ovan vill WWF Sverige vill vara en arbetsplats som består av medarbetare med många olika perspektiv och erfarenheter och där varje medarbetares individuella förutsättningar och kompetenser tas tillvara.

Unicef
Att Unicef Sverige endast är i början i sitt mångfaldsarbete och att det finns mycket kvar att göra för att nå önskvärda mål.

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.