Posts in tag

Utvecklingsfrågor


Annika Otterstedt tillträder denna månad som biståndsråd och chef för bilateralt utvecklingssamarbete med Kenya på Sida. Hon har tidigare varit …

Julia Schalk är WaterAid Sveriges nya chef för policy och påverkan. Som chef för policy och påverkan kommer Julia driva …