Posts in tag

Läkare utan gränser


I bedömningen av aktörer som agerar globalt måste ett globalt perspektiv tillämpas eftersom såväl biståndsarbetet som näringslivets aktiviteter sker mestadels …