Posts in tag

Humanitärt bistånd


Biståndet har ett antal VIP-partners som får pengar, medan andra organisationer riskerar att slås ut. Detta är en följd av …