Posts in tag

Hiroshima


Idag handlar framtidsdiskussionen i världen nästan enbart om pandemin. Men om vi ska uppnå en långsiktigt hållbar utveckling måste vi …

Idag den 6e augusti är det 76 år sedan atombomben släpptes över Hiroshima. Jag har varit där flera gånger, och …