Posts in tag

feminism


Föreställ dig hur djupt rotade begrepp som heder är i människors sinnen om de kan få en fader att döda …