Posts in tag

Barnmorskor


För drygt 300 år sedan fick Sverige sitt förste reglemente för barnmorskor. Sedan dess har yrket spritt sig över hela …