Bistånd: Allt svårare skicka pengar från Sverige


En gammal karta med nålar och valutor. Foto: Unsplash

Risken är stor att det blir ännu svårare för civilsamhället att skicka pengar till andra delar av världen. Det framgick på Civilsamhällets Finansforum som nyligen ägde rum.

Global Bar Magazine har tidigare skrivit om hur omfattande bankbyråkrati och nya, tuffa regler för att stoppa penningtvätt och finansiering av terrorism kraftigt försvårar organisationers möjlighet att skicka pengar till vad man menar är osäkra länder. I praktiken tvingas många ideella föreningar söka alternativa vägar för ekonomiska transaktioner utanför den officiella banksektorn för att kunna utföra sitt arbete. Muslimska organisationer drabbas allra hårdast av kontroller och följdfrågor från bankerna.

Branschorganisationen Giva Sverige anordnade den 29 september konferensen Civilsamhällets Finansforum för att diskutera möjligheterna för ideella organisationer att få bättre tillgång till banktjänster men också att förbättra möjligheterna att göra överföringar internationellt.

Marie Karsberg, Head of Finance på ForumCiv, deltog på konferensen och säger att hon inte kunde se några tecken på lättnader. Kontrollerna verkar snarare bli hårdare i framtiden och hon befarar att det kommer bli ännu svårare för organisationer att skicka pengar.

– Vi i civilsamhället måste gå samman och höja våra röster för att påverka de svenska bankerna. Sverige har gjort ett stort åtagande när det gäller bistånd och de svenska bankerna har ett ansvar att hjälpa oss att leverera, säger Marie Karsberg.

Tror ni att konferensen leder till att det blir lättare att skicka pengar?
– Nej, i sin presentation gav finansmarknadsminister Niklas Wykman snarare bilden av att kontrollerna kommer bli allt hårdare för att stoppa pengatvätt och bekämpa den organiserade brottsligheten. Då blir det ännu viktigare att vi kan hitta en väg för att kunna förmedla biståndspengar via svenska banker och leva upp till vårt åtagande, säger Marie Karsberg.

Men finansmarknadsminister Niklas Wykman, som var en av talarna, lovade att regeringen ska värna den ideella sektorn vid införande och tillämpning av nya regler framåt, och påpekade att civilsamhället redan har involverats i arbetet med tilläggsdirektivet om verklig huvudman.

Direktivet handlar om EU:s regler om registrering av alla juridiska personer. Det kommer nu även att gälla ideella föreningar som saknar verkliga huvudmän som framöver ska registrera sina verkliga huvudmän i Bolagsverkets register. Detta kan förtydliga ansvarsstrukturen i ideella organisationen och på så sätt minska bankernas oro. Detta är en nyhet i Sverige där den ideella sektorn tidigare varit undantagen från registreringsskyldigheten.

Giva Sveriges generalsekreterare Charlotte Rydh säger att målet med konferensen var att skapa ökad förståelse och inte nödvändigtvis att lösa alla problem. Hon tycker att mycket intressant kom upp under dagen:

– Danmarks vägledning för riskbedömning av föreningar lyftes som ett exempel på vad regeringen kan göra för att mer proaktivt verka för bättre förutsättningar för civilsamhället. Under eftermiddagens panelsamtal om balansen mellan ”de-risking” (att minimera risker) och demokrati konstaterades att det behövs också större förståelse och kunskap både hos finansiella institut och banker och civilsamhällets organisationer om vad kundkännedomsprocesserna syftar till, skriver Charlotte Rydh i en kommentar.

Hon slår också fast att det behövs mer data och statistik kring hur stort problemet med bedrägerier och brottslighet är i just civilsamhället.

Här är programmet för konferensen.

Tomas Nordberg

Läs mer:

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.