Debatt: Funktionsnedsatta drabbas värst när fattigdomen ökar


Flyktinglägret Dadaab i Somalia. Foto: Shutterstock.

DEBATT. I årets Human Development Report konstaterar UNDP att personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta när fattigdomen ökar. Nu måste alla som jobbar med utveckling och bistånd ta ett särskilt ansvar för att personer med funktionsnedsättning inkluderas. Det skriver Jesper Hansén, generalsekreterare för organisationen MyRight.

Detta är en debattartikel. De åsikter som framförs är författarens egna.

Personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta när världen backar i utveckling och ojämlikhet och fattigdom ökar. UNDP:s rapport “Human Development Report 2021–2022” visar att trenden med positiv utveckling av hälsa, utbildning och levnadsstandard är bruten och att nio av tio länder fått det sämre. 

UNDP konstaterar i sin rapport att de olika måtten över välstånd som används inte synliggör den ojämlikhet och diskriminering som personer med funktionsnedsättning lever under. Personer med funktionsnedsättning är en osynliggjord och bortglömd grupp, trots att den är mer utsatt och borde vara högsta prioritet för alla som jobbar med fattigdomsbekämpning, utveckling och bistånd. 

Samtidigt som de flesta i världen har fått det bättre de senaste 30 åren har personer med funktionsnedsättning fortsatt att ligga efter i alla mätningar. 20 procent av världens fattigaste lever med funktionsnedsättning och de utsätts för en omfattande diskriminering inom alla områden. Allra värst är det för flickor och kvinnor.

När fattigdomen ökar är personer med funktionsnedsättning en särskilt utsatt grupp. De löper större risk att utsättas för våld, svält och diskriminering än de utan funktionsnedsättning. Och de saknar många gånger möjlighet att göra sin röst hörd.

Att leva med en funktionsnedsättning innebär att det är extra svårt att ta sig ur fattigdom. Många utesluts från både utbildning och arbete och många tvingas bli beroende av sina anhöriga. Det är inte heller ovanligt att personer med funktionsnedsättning tvingas leva isolerade på institutioner, helt fråntagna värdighet, möjligheter och sina mänskliga rättigheter. 

Den utbredda fattigdomen är en grundläggande orsak till att personer med funktionsnedsättning inte garanteras sina rättigheter. Fattigdomen hindrar också människor från att ställa krav som ger dem tillgång till vård, hjälpmedel, utbildning och sysselsättning. 

Att arbeta med funktionsrättsfrågor är ett effektivt sätt att minska fattigdomen, att tillämpa ett funktionsrättsperspektiv i det internationella utvecklingssamarbetet ett annat. Alla som jobbar med utveckling och bistånd har ett ansvar för att personer med funktionsnedsättning inkluderas i mål och planer, liksom att också följa upp huruvida insatserna faktiskt når dem.

Jesper Hansén
Generalsekreterare MyRight

Läs också

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.