Fortsatt stort stöd till civilsamhället trots pandemin


Illustration från rapporten.

Stödet till civilsamhället är fortfarande stort trots pandemin. Det visar en ny rapport från organisationen Giva Sverige.

I dagarna lanserades rapporten ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?” av Giva Sverige och PwC. Rapportens huvudbudskap är att medborgaren spelar en avgörande roll för ideella organisationer. Närapå 60 procent av intäkterna kommer från privatpersoner. Dessutom har privatpersonernas engagemang ökat under coronapandemin.

I rapporten konstateras bland annat att:
Digitalisering innebär både nya möjligheter för människor att organisera sig och påverka samhället. Tillgången till “big data” kan innebära att verksamheter blir mer insiktdrivna och makten flyttas till medborgaren. Men den innebär också stora utmaningar i form av ökade möjligheter för stater och stora företag att påverka och övervaka människor.

– Privatpersoners förhållande till ideella organisationer kan sammanfattas med ett ord: stabilitet. Trots de begränsningar som coronapandemin medförde ökade antalet volontärer under 2020, och Giva Sveriges statistik över insamlade medel visar att även allmänhetens givande ökade under pandemiåret. Medborgarnas engagemang för och i civilsamhället påverkades inte negativt av pandemin som många kanske trodde, snarare tvärt om, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige i ett pressmeddelande.

Årets rapport, som är den åttonde i ordningen, har ett särskilt fokus på digitaliseringen och dess långsiktiga betydelse för förutsättningarna för ideell verksamhet. Coronapandemin har inverkat negativt på finansieringen av civilsamhället men inte i så stor utsträckning som många befarade. En intressant trend är att de som engagerar sig i civilsamhällets organisationer i ökande utsträckning är äldre. En slutsats som rapporten drar är att allmänheten står för merparten av givandet till civilsamhället. En annan intressant slutsats är att givandet som andel av disponibel inkomst ökar medan medlemsavgifterna minskar.

– Pandemins största påverkan på längre sikt är sannolikt att den kom att bli en katalysator för digitaliseringen. Det i kombination med andra megatrender, som urbaniseringen, globaliseringen och klimatförändringen gör att ideella organisationer behöver se över sina långsiktiga strategier för att möta framtidens utmaningar och därmed kunna bidra till ett gott och hållbart framtida samhälle, säger Johan Sverker, senior rådgivare på PwC.

Redaktionen

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.