Kamerun: Tjejklubbar stärker flickors egenmakt


Att stärka unga tjejer är en viktig del i arbetet. Foto: ALDEPA.

Den kamerunska freds- och kvinnoaktivisten Marthe Wandou har i flera decennier bekämpat sexuellt våld mot barn och i synnerhet flickor. Organisationen arbetar också aktivt för att stärka unga flickors egenmakt, berättar Marthe Wandou i en intervju med Global Bar Magazine. För sitt arbete belönades hon 2021 med Right Livelihood-priset.

Marthe Wandou grundade Action Locale pour un Développement Participatif et Autogéré (ALDEPA) år 1998. Organisationen, som framför allt verkar i norra Kamerun, har aktivt arbetet för att minska antalet barnäktenskap. ALDEPA har också hjälpt familjer att åtala förövare för våldtäktet, kidnappningar och fysiskt våld. Totalt har över 50 000 flickor fått stöd av organisationen sedan den grundades.

Ett viktigt fokus för ALDEPA är att stärka flickors situation, inte minst genom att underlätta för dem att gå i skolan.
– En del flickor har inte födelsecertifikat så vi hjälper familjerna att få fram de födelsebevis och vi registrerar dem i skolan så att de kan fortsätta att gå där. En annan viktig del är att organisera meningsfulla aktiviteter för barn och unga som till exempel träning, lekar och sport. Därför stödjer vi också ungdomsklubbar där unga kan utveckla egna projekt som på sikt också kan ge dem möjligheter till framtida inkomster, berättar Marthe Wandou.

En viktig princip är att arbetet ska ske i nära samarbete med de byar och samhällen där barnen lever och där lokala volontärer och andra bildat egna kommittéer till stöd för barns rättigheter. En annan central fråga är att motverka våld och sexuella övergrepp i skolan, något som ofta leder till att flickor väljer att hoppa av och inte gå klart.

– Vi vill göra skolan till en barnvänlig utbildningsplats. En av de största anledningarna till att barn hoppar av skolan är våld och särskilt sexuellt våld. Det kan handla om sexuella trakasserier, eller att flickor utsätts för våldtäkter av lärare och andra vuxna. Så därför utvecklade vi – tillsammans med utbildningsministeriet – riktlinjer för hur vuxna skulle bete sig mot barnen och vad som skulle hända om de bröt mot dessa.

– Det tog över ett år att skapa en uppförandekod men nu är den accepterad. Uppförandekoden innehåller tre delar. Den första handlar om hur lärarna ska bete sig gentemot lärarna. Vi har lagar som förbjuder våld mot elever och sexuella relationer mellan lärare och elever. Vår uppförandekod innehåller också regler för hur elevernas föräldrar ska uppträda. Vi har även tagit fram en uppförandekod för hotell, tillsammans med turistministeriet, eftersom barn utsätts för sexuellt våld där, fortsätter Marthe Wandou.

Startade tjejgrupper
ALDEPA har också varit med om att starta särskilda tjejgrupper och regeringsklubbar (elevråd) på många skolor.
– Tjejgrupperna består av flickor som genom gruppen får möjligheter att prata om hur det är att växa upp, om relationerna med föräldrarna och annat. Vi utser en kvinnlig lärare till coach för tjejgruppen och om en flicka inte kommer till skolan på en vecka pratar coachen med rektorn och sedan med föräldrarna. Om en tjej riskerar att giftas bort försöker tjejgruppen, coachen och skolan att förhindra detta.

– Regeringsklubben är sin tur ett system för att få eleverna att arbeta med frågor som demokrati och fred och bygga laganda. De väljer en president och en premiärminister och väljer ett nyckeldepartement, ibland ett hälsodepartement, andra gångar ett utbildningsdepartement, baserat på vad som är viktigt för dem. I möten och diskussioner med hela skolan får de därmed möjligheter att diskutera det som är viktigt. Allt det här bidrar till att fler unga kan bli ledare och bidra till utvecklingen av sina samhällen.

Stöd till terrorns offer
De senaste åren har organisationen i hög utsträckning arbetet för att ge stöd till människor som drabbats av terrorgruppen Boko Harams härjningar. Över 7 000 människor har dödats av terrorgruppen det senaste årtiondet. Samtidigt har det bildats andra militära grupper som bekämpar Boko Haram i norra Kamerun. Unga flickor användes också av Boko Haram som självmordsbombare i ett krig som få utanför landets gränser hört talas om. Allt det här har lett till ett ökat våld som inte minst drabbat flickor och kvinnor.

– Från år 2014 ökade internt fördrivna personer kraftigt, eftersom attackerna i landets gränsområde hade börjat. Byar attackerades och människor dödades, hus brändes ner och många tvingades fly. Kvinnor blev vittnen till att deras makar och barn dödades. En del människor kidnappades, inklusive många kvinnor som utsattes för våldtäkter. Ofta bar de på svåra trauman, berättar Marthe Wandou.

Marthe Wandou

Förutom den akuta nödhjälpen som kvinnorna fick från ADELPA, ofta i samarbete med UNHCR och Unicef, var det viktigt att stödja dem så att de skulle kunna bli självständiga och starta om sina liv. Att ge finansiellt stöd så att kvinnorna skulle kunna starta småföretag var därför en viktig del i arbetet. En del kvinnor började också på olika yrkesutbildningar för att göra det möjligt att starta företag. genom ADELPA fick de sen hjälp för att till exempel kunna köpa symaskiner.

Många av de drabbade kvinnorna var starkt traumatiserade, eftersom de hade förlorat sina makar och visste inte hur de skulle ta hand om sina barn eller var de skulle bo. De saknade mat och hade blivit av med det mesta de ägda, så tillsammans med bland annat flera FN-organ inledde ALDEPA arbetet till stöd för kvinnorna och deras barn.

– En viktig del var att lyssna på kvinnornas och barnens berättelser, ge psykologiskt stöd så att de skulle kunna prata om sina trauman och starta om sina liv på nytt, trots allt det de gått igenom. Under sin tid hos Boko Haram har många kvinnor blivit våldtagna och somliga har också blivit utnyttjade som sexslavar. De har tvingats att ”gifta sig” med många män och skickats från en man till en annan. Ibland vill de inte säga någonting, de gråter bara och ibland tror de att livet är slut och vill bara dö. De tänker hela tiden på det de gick igenom, de sover inte, tvättar sig inte. Därför var det så viktigt att ge psykologisk hjälp för att att de skulle kunna återvinna sitt självförtroende och kunde acceptera sina liv och gå vidare, trots allt det de varit med om, fortsätter Marthe Wandou.

Tomas Nordberg

Fakta Kamerun

Kamerun. Karta från Wikipedia.

Kamerun ligger i gränslandet mellan västra och centrala Afrika och det är på många sätt ett Afrika i miniatyr. Landet är till ytan något större än Sverige och har totalt ca 20 miljoner invånare. Officiella språk är både engelska och franska och i landet finns det totalt närmare 200 olika befolkningsgrupper. Trots detta har Kamerun i hög grad undgått etniska konflikter. Det är först med framväxten av extremistiska islamistiska grupper, framför allt i landets norra delar, som Kamerun drabbats av våldsamheter.

En stor del av Kamerun utgörs av regnskog och där lever grupper av pygméfolket baka vars existens hotas av omfattande skogsavverkningar.

Kontakterna mellan Sverige och Kamerun är begränsande och för utomstående är Kamerun nog framför allt känt som en stor fotbollsnation – vilket ju inte är det sämsta!

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.