Posts in tag

zoom


Den senaste månaden har aktien i företaget Zoom ruset på börsen i USA. Zoom används inte minst av journalister och …