Posts in tag

Parul Sharma


Sveriges materiella konsumtion har ökat kraftigt och detta äventyrar mål 12 i Agenda 2030, hållbar konsumtion och produktion. En nyckelgrupp …