Posts in tag

Pariskonferensen


Idag på den internationella miljödagen är det 48 år sedan Stockholmskonferensen om den mänskliga miljön. 2022 planerar Sverige ett högnivåmöte …