Posts in tag

kärnvapen


Idag handlar framtidsdiskussionen i världen nästan enbart om pandemin. Men om vi ska uppnå en långsiktigt hållbar utveckling måste vi …