Posts in tag

Kamala HArris


Jag ser Kamala Harris ansikte torna upp sig i sociala medier och känner ett glädjerus. Är det så enkelt som …