Posts in tag

jordbruk


Matens globalisering byg­ger på ett litet antal standardiserade grödor och djurraser, allt annat får maka på sig. På liknande sätt …