Posts in tag

Gui Minhai


Den kinesiska propagandamaskinen sänder budskapet att covid-19 inte längre sprids i landet och att de nu räddar världen genom att …