Posts in tag

Duterte


Vi hör oftast om hur pandemin påverkar storstädernas eliter. Men hur drabbas vanliga människor på landsbygden av pandemins konsekvenser? Danilo Ramos …