Posts in tag

Carlos Mesa


Helt mot det som förutspåtts i opinionsundersökningarna fick Evo Morales parti MAS sensationellt en omfattande egen majoritet redan i första …